Logo DAV
Logo OEAV
Logo AVS
30 Tage Pro gratis testen Community
Sprache auswählen
Start Touren Nanos (1240 m)
Tour hierher planen Tour kopieren
Wanderung empfohlene Tour

Nanos (1240 m)

· 1 Bewertung · Wanderung · Innerkrain
Profilbild von Joco 79
Verantwortlich für diesen Inhalt
Joco 79
 • /
  Foto: Joco 79, Community
 • /
  Foto: Joco 79, Community
 • /
  Foto: Joco 79, Community
 • /
  Foto: Joco 79, Community
 • /
  Foto: Joco 79, Community
 • /
  Foto: Joco 79, Community
 • /
  Foto: Joco 79, Community
 • /
  Foto: Joco 79, Community
 • /
  Foto: Joco 79, Community
 • /
  Foto: Joco 79, Community
 • /
  Foto: Joco 79, Community
 • /
  Foto: Joco 79, Community
 • /
  Foto: Joco 79, Community
 • /
  Foto: Joco 79, Community
 • /
  Foto: Joco 79, Community
 • /
  Foto: Joco 79, Community
 • /
  Foto: Joco 79, Community
 • /
  Foto: Joco 79, Community
 • /
  Foto: Joco 79, Community
 • /
  Foto: Joco 79, Community
m 1200 1000 800 600 400 7 6 5 4 3 2 1 km
Razdrto - Nanos - Razdrto
leicht
Strecke 7,3 km
3:30 h
660 hm
660 hm
1.240 hm
575 hm

Opis vrhov in postojank:

Vojkova koča na Nanosu (1240 m)

Koča stoji v zavetju tik pod Plešo (1262 m), enim od vrhov Nanosa, visoke kraške planote, ki se strmo dviga nad Zgornjo Vipavsko dolino. Začetki koče segajo v leto 1907, ko je Ajdovsko-Vipavska podružnica SPD ustanovila sklad za gradnjo koče. Leta 1913 je sklad prevzela novoustanovljena Vipavska podružnica SPD, v katero so bili včlanjeni tudi planinci iz Postojne, kjer je bil tudi sedež sklada; to leto so kupili zemljišče, na katerem je zdaj Vojkova koča. Ko so ti kraji po 1. svetovni vojni prišli pod Italijo, je delo podružnic SPD na tem območju prenehalo. Po 2. svetovni vojni in po združitvi teh krajev z matično domovino je stare načrte uresničilo PD Postojna; kočo so slovesno odprli 7. avgusta 1949. Poimenovali so jo po narodnem heroju Janku Premrlu-Vojku (1920-1943), ki je bil rojen v Podnanosu; pred kočo stoji njegov doprsni kip. Leta 1976 so zgradili prizidek in kočo obnovili. Jeseni 1990 so kočo popolnoma prenovili znotraj in zunaj ter delno zamenjali opremo.

Razgled:

Lep razgled je z bližnje Pleše, na kateri je stolp RTV. Na vzhodni strani vidimo Postojnsko kotlino s Postojno na skrajnem vzhodnem robu in Javornike nad njo, potem pa se zvrstijo gore in vrhovi od Krima do Posavskega hribovja s Kumom, Gorjancev in Kočevskega Roga; na jugovzhodni strani so obsežni snežniški gozdovi s Snežnikom, zadaj pa so Snježnik, Risnjak in drugi vrhovi Gorskega Kotarja; na jugu je na prehodu Postojnske kotline v Vipavsko dolino tik pod Nanosom Razdrto, zadaj se dviga Vremščica, levo pa gričevnati Brkini, desno seže pogled prek Krasa do Tržaškega zaliva; na zahodni strani je kraška planota Nanosa, levo pod njo je Vipavska dolina z Ajdovščino in Vipavskim Križem ter Trnovskim gozdom s Čavnom na severni in planoto Tržaško-Komenskega krasa s Trsteljem na južni strani doline; severno so najprej obširni gozdovi na Hrušici, Nanosu in Trnovskem gozdu, potem pa seže pogled do Julijcev s Triglavom, Karavank in Kamniških Alp.

Zanimivejše ture:

 • Predjamski grad (503 m) - 3 h.

Nanos/Pleša (1262 m)

Nanos je visoka kraška planota v gorski pregraji, ki ločuje celinski del Slovenije od Primorja. Je 12 km dolga in do 6 km široka kraška planota s strmo odrezanim robom, imenovanim Pleša. Poleg Snežnika je najbolj značilna gora na Notranjskem.

Gozdnato planoto obiskujejo planinci in jadralni padalci. Nanos prečkata Slovenska planinska transverzala in Slovenska geološka pot. Na razgledni točki Pleša (1262 m) stoji televizijski pretvornik, v bližini je Vojkova koča.

Najvišje se dviga v severnem delu, kjer sta tudi najvišja vrhova Suhi vrh (1313 m) in Debeli vrh (1301 m). Pleša je razgledna in ker je pod vrhom planinska postojanka, je najbolj obiskana. Na Nanosu prevladujejo kredni apnenci, površje je kamnito in kraško razčlenjeno. Nanos je večinoma pokrit s smrekovimi gozdovi, le na južnem delu so obširne travnate površine. Na južnem robu planote nad Vipavsko dolino so v zgornjem delu gole, odsekane strmali, ki prehajajo proti dolini v položnejše gozdnato pobočje. Na Nanosu je 30 večjih in manjših brezen, najbolj znani sta dve »ledeni dvorani« Veliki vipavski ledenik in Slapenski ledenik.

Razgled s Pleše je čudovit. Na vzhodni strani leži Postojnska kotlina s Postojno na skrajnem robu in Javorniki nad njo, zadaj pa se zvrstijo vrhovi od Krima do Posavskega hribovja, Gorjancev in Kočevskega Roga. Na jugovzhodu so obsežni snežniški gozdovi, nad katerimi se dviga Snežnik; zadaj so že vrhovi Gorskega Kotarja. Na jugu leži na prehodu iz Postojnske kotline v Vipavsko dolino tik pod nami Razdrto, za njim se dvigajo Senožeški hribi in Vremščica, desno pa seže pogled prek Krasa do Tržaškega zaliva. Na zahodni strani vidimo rob Nanosa, ki pada v Vipavsko dolino, Vipavo, Ajdovščino ter Čaven na severu in planoto Tržaško-Komenskega krasa s Trsteljem na južni strani Vipavske doline. Na severu se razprostirajo obširni gozdovi Nanosa, Hrušice in Trnovskega gozda, zadaj pa se dvigajo Julijci, Karavanke in Kamniške Alpe.

Podružna cerkev sv. Hieronima na Nanosu

Cerkev Sv. Hieronima je najbolj oddaljena podružnica šembijske župnije. Leži na vzhodnem pobočju Nanosa, pod Grmado, na nadmorski višini 1018 m. Zaradi svoje lege je lepo vidna daleč po Vipavskem, Krasu in tudi z morja. Podružna cerkev sv. Hieronima na NanosuV zvezi z njenim nastankom so se ohranile različne zgodbe in legende. Ena izmed teh je, da je na Nanosu, kjer danes stoji cerkev, v borni koči bival puščavnik Hieronim. K njemu se je po nasvete zatekalo obubožano ljudstvo, ki se je Hieronimu oddolževalo s hrano in najnujnejšimi življenjskimi potrebščinami. Hieronim pa je v zameno svojo hvaležnost izkazoval s tem, da je zanetil kres na Grmadi, kadar se je bližala huda nevihta. V zahvalo naj bi mu pod Grmado ljudstvo postavilo cerkev.

Po drugem izročilu pa naj bi Hieronim potoval v Rim in na hrbtu nosil kapelico; pot naj bi ga vodila čez strmi Nanos, kjer je počival ob neki skali ter se z roko naslonil nanjo, zaradi česar naj bi se poznali odtisi njegovih prstov, kapelico pa je pustil na kraju, kjer danes stoji cerkev.

Tretje izročilo pravi, da je cerkev sv. Hieronima stala v “borštu” pri Slavini, vendar jo je svetnik odnesel na Nanos, ker so se tihotapci iz Čičarije v nji skrivali in jo večkrat oskrunili.

Cerkev oz. kapela sv. Hieronima je v arhivskih listinah prvič omenjena l. 1360, kar zanesljivo priča o obstoju svetišča na Nanosu. Ni pa mogoče trditi, da je bilo na istem kraju in take velikosti, kot je danes. Sedanjo obliko in velikost je cerkev najverjetneje dobila ob koncu 16. oziroma v prvi četrtini 17. stoletja. Arhivske listine izpričujejo, da je bila cerkev z oltarji sv. Hieronima, sv. Ane, sv. Janeza Krstnika in sv. Egidija posvečena 15. septembra 1624. V naslednjih stoletjih je bila cerkev večkrat popravljana, saj je bila zaradi težjih vremenskih razmer, predvsem vlage, večkrat poškodovana, propadala pa je tudi zaradi različnih posegov lahkomiselnih ljudi, ki so v cerkvi iskali srečo s kopanjem zaklada. Nekdaj je imela cerkev tri bogate kamnite oltarje iz lepega marmorja, ki pa se razen glavnega oltarja niso ohranili.

Svojemu namenu je cerkev služila do druge svetovne vojne in še nekaj let potem, dokler ni bila opuščena. V letih 1984–85 so se začela prva dela, za njeno obnovo. Temeljita obnovitvena dela, ki so jo dvignila iz ruševin, so potekala v letih 1988–90. Ponovno je bila posvečena 16. septembra 1990.

Cerkev, ki je po svojem značaju romarska, je imela v preteklosti zanimivo vlogo, kakor je znano iz številnih zapisov. Zaradi njene vidnosti do morja so jo imeli posebno v čislih mornarji, ker naj bi jim služila kot kažipot. Po nekaterih zapisih naj bi cerkvi tržaški mornarji, po drugih pa tržaška grofovska družina, vsako leto naklonili večjo količino olja za vzdrževanje svetilke v tej cerkvi oz. v zvoniku, ki je služil kot nekakšen svetilnik za mornarje. Po drugih navedbah naj bi poleg cerkve stalo majhno gostišče za štiri menihe. Ti so imeli nalogo vsako noč kuriti z olivnim oljem, ki so ga pošiljali tržaški mornarji ter kriški in devinski ribiči, in jim tako omogočali orientacijo na morju.

Zvonik cerkve sv. Hieronima na NanosuJosip Brinar v svojem leposlovnem delu o volku Sivorju opisuje tudi cerkvico sv. Hieronima in piše, da je za vzdrževanje luči skrbela družina Reberščak iz obcestne hiše na Rebernicah. V enem od poročil o obnovljeni cerkvi pa je zapisano, da naj bi za luč skrbeli Abramovi z bližnje nanoške kmetije.

Sedanja obnovljena cerkev nima bistveno drugačne podobe kot prejšnja in je za tako odmaknjen kraj kar velika. Cerkev je preprosta. Ima eno ladjo, s triosminsko zaključenim prezbiterijem, zakristijo na levi strani in ob desno čelno stran cerkve prislonjen 15 m visok zvonik, v katerem sta dva zvonova. V notranjosti je cerkev deloma spremenjena, predvsem spričo dejstva, da je od prejšnje opreme ostalo bore malo. Glavni oltar je popravljen, vendar nekdaj kvalitetna baročna arhitektura ni popolna. V oltarni niši je slika klečečega puščavnika sv. Hieronima v molitvi pred križem, ki jo je naslikal akademski slikar Tomaž Perko. V prezbiteriju je bil postavljen tudi nov daritveni oltar iz marmornih plošč in dveh stebričkov. Na mestih nekdanjih stranskih oltarjev visita sliki sv. Ane z Marijo (levo) in sv. Janeza Krstnika (desno). Južno steno cerkve krasi upodobitev sv. Egidija, severno pa upodobitev Device Marije. Tudi te slike so delo akademskega slikarja Tomaža Perka.

V zadnjem delu cerkve so ob južni steni kamnite stopnice, ki vodijo v zvonik in na pevski kor. Leta 1994 je Društvo znanstvenih in tehničnih prevajalcev Slovenije postavilo kamnito spominsko ploščo svojemu zavetniku sv. Hieronimu pod korom na zahodni steni cerkve.

Cerkev je kmalu po obnovi postala priljubljena točka daleč naokrog in jo obiskujejo tako romarji, planinci, popotniki. Do cerkve vodi veliko poti. Najobičajnejše pešpoti vodijo iz Podnanosa, mimo korit in lovske koče do cerkve, z Razdrtega po položnejši poti do cerkve ali bolj strmi do Vojkove koče in nato do cerkve. Tretja možnost je iz vasi Lozice mimo “loziškega počivala” in lovske koče do cerkve, zadnja pa z vipavske strani preko Gradiške Ture čez nanoško planoto do cerkve. Mogoč je tudi dostop z avtomobilom prav do cerkve po poti, ki pelje iz Podnanosa, ali z vipavske strani skozi Sanabor do turistične kmetije Abram in nato naprej do cerkve.

Schwierigkeit
leicht
Technik
Kondition
Erlebnis
Landschaft
Höchster Punkt
1.240 m
Tiefster Punkt
575 m
Beste Jahreszeit
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez

Start

Razdrto (587 m)
Koordinaten:
DD
45.759120, 14.061730
GMS
45°45'32.8"N 14°03'42.2"E
UTM
33T 427032 5067712
w3w 

Ziel

Vojkova koča na Nanosu

Wegbeschreibung

Opis poti:

S parkirišča nadaljujemo po asfaltirani cesti, ki preko mostu preči avtocesto in nas na drugi strani pripelje do manjšega križišča pri planinskih smerokazih. Tu nadaljujemo levo po makadamski cesti do mesta, kjer se desno navzgor odcepi peš pot na Nanos. Pot se sprva vzpne po travnatem pobočju, nato pa gre v gozd, kjer nas po nekaj minutah pripelje na razpotje poti. Nadaljujemo desno v smeri strme poti (naravnost položna pot). Pot se nato še nekaj časa zmerno vzpenja, preči melišče in se nato strmo vzpne. Naprej nas pot pripelje do prve jeklenice s pomočjo katere prečimo kratko rahlo izpostavljeno polico. Pot se nato strmo vzpenja po strmem a rahlo poraščenem pobočju. Naprej pridemo do za slovenske gore nenavadne verige, ki služi kot jeklenica. S pomočjo verige se vzpnemo po razčlenjenem skalovju do lepega razglednega mesta. Pot tu zavije nekoliko levo in se naprej vzpenja po neporaščenem pobočju. Na bolj strmih delih nam so nam v pomoč varovala, ki pa niso nujno potrebna. Večja previdnost je potrebna, če so tla mokra ali poledenela. Strmina nato popusti in pot nas pripelje na razpotje, kjer imamo za nadaljevanje dve možnosti. Pot naravnost gre do koče čez vrh, desna pa ga obide. Obe poti se malo pred kočo združita in sta približno enako dolgi (15 minut).

Hinweis


alle Hinweise zu Schutzgebieten

Öffentliche Verkehrsmittel

Z avtobusom:

 • Avtobusna postaja Razdrto, po poti naravnost navzgor do koče - 1 h 30.
 • Avtobusna postaja Razdrto, mimo cerkvice sv. Hieronima po SPP - 3 h 30.
 • Avtobusna postaja Podnanos, čez Hrašče - 4 h.
 • Avtobusna postaja Podnanos, čez Poreče - 4 h.
 • Avtobusna postaja Vipava, mimo Starega gradu ter Furlanovega zavetišča na Abramu - 5 h 30.

Anfahrt

Dostop do izhodišča:

Z avtoceste Ljubljana - Koper oziroma Ljubljana - Nova Gorica se usmerimo na izvoz Razdrto. Cesti naprej sledimo v vas Razdrto in nato v središču vasi nadaljujemo v smeri vasi Strane in Veliko Ubeljsko. Le malo nad vasjo bomo prišli do velikega parkirišča na katerem parkiramo.

Parken

Parkirišče tik pred mostom, ki preči avtocesto.

Koordinaten

DD
45.759120, 14.061730
GMS
45°45'32.8"N 14°03'42.2"E
UTM
33T 427032 5067712
w3w 
///abgegangene.betreiben.verantwortete
Anreise mit der Bahn, dem Auto, zu Fuß oder mit dem Rad

Ausrüstung

Priporočena oprema (poletje):

Priporočena oprema (zima): cepin, dereze

Zemljevid: Nanos 1:50.000

Grundausrüstung für Wanderungen

 • Feste, bequeme und wasserdichte Bergschuhe oder Zustiegsschuhe
 • Kleidung im Mehrschicht-Prinzip mit Feuchtigkeitstransport
 • Wandersocken
 • Rucksack (mit Regenhülle)
 • Sonnen-, Regen- und Windschutz (Hut, Sonnencreme, wasser- und winddichte Jacke und Hose)
 • Sonnenbrille
 • Teleskopstöcke
 • Ausreichend Proviant und Trinkwasser
 • Erste-Hilfe-Set mit Blasenpflaster
 • Blasenpflaster
 • Biwaksack/Survival Bag
 • Rettungsdecke
 • Stirnlampe
 • Taschenmesser
 • Signalpfeife
 • Mobiltelefon
 • Bargeld
 • Navigationsgerät/Karte und Kompass
 • Notfallkontaktdaten
 • Personalausweis
 • Die Listen für die „Grundausrüstung“ und die „technische Ausrüstung“ werden auf der Grundlage der gewählten Aktivität erstellt. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und dienen lediglich als Vorschläge, was du einpacken solltest.
 • Zu deiner Sicherheit solltest du alle Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung und Wartung deines Geräts sorgfältig lesen.
 • Bitte vergewissere dich, dass deine Ausrüstung den örtlichen Gesetzen entspricht und keine verbotenen Gegenstände enthält.

Fragen & Antworten

Stelle die erste Frage

Hier kannst du gezielt Fragen an den Autor stellen.


Bewertungen

5,0
(1)

Fotos von anderen


Bewertung
Schwierigkeit
leicht
Strecke
7,3 km
Dauer
3:30 h
Aufstieg
660 hm
Abstieg
660 hm
Höchster Punkt
1.240 hm
Tiefster Punkt
575 hm
Rundtour Einkehrmöglichkeit familienfreundlich

Statistik

 • Meine Karte
 • Inhalte
 • Bilder einblenden Bilder ausblenden
Funktionen
2D 3D
Karten und Wege
Strecke  km
Dauer : h
Aufstieg  Hm
Abstieg  Hm
Höchster Punkt  Hm
Tiefster Punkt  Hm
Verschiebe die Pfeile, um den Ausschnitt zu ändern.